FAQ

FAQ

Produkter:

Vilka produkter kan jag handla med i Straticator?
Kunder kan handla aktieindex på CFD-basis, valutor samt enskilda aktier från Norden och USA på CFD-basis. Inom kort lanseras dessutom handel med riktiga aktier som är noterade på Nasdaq OMX eller Nasdaq USA.

Vad är copy trading?
Om du använder Copy Trading-funktionen i Straticator, så kopierar du handel som görs av en Copy Trader Master (CTM). Du väljer själv en eller flera CTM-er som du vill följa, och när denne/dessa handlar så sker samma sak på ditt konto. Du gör med andra ord samma handel i samma block som din valda CTM. Allt sker på ditt eget konto så att du kan följa precis vad som händer i realtid. Eftersom allt sker på ditt eget konto, kan du även stänga öppna positioner som du inte längre vill ha eller vill vänta tills din CTM stänger.

Vad är algoritmtrading?
Algoritmtrading är handel där datorn styr handeln, baserat på den kod som är skriven.

I Straticator finns en modul där man kan skapa sina egna algoritmer baserat på tekniska analyser, och när en strategi är fastslagen kan man göra om den till en robot som automatiskt handlar på kontot.

Straticator kan även ta emot externa signaler från andra system.

Kan jag handla med kryptovaluta?
Nej, men om du har en önskan om att kunna det, kontakta[email protected]

Vad är en CFD?
Ordet CFD står för ”Contract for Difference”, och konceptet är ett finansiellt avlett instrument som t.ex. spårar en underliggande aktie. Man gör en exponering mot aktien och avvecklas eller avvecklar utvecklingen i CFD-en. Man köper en CFD med en förväntning att den underliggande aktien kommer att stiga, och i detta fall kommer skillnaden mellan priset vid köptillfället och det vid försäljningstillfället (efter borträknade kostnader) att avräknas vid realisationen. I de flesta CFD-er är det möjligt att blanka, dvs. sälja aktien. Försäljning av en CFD görs när man förväntar sig att den underliggande aktien kommer att sjunka. Tänk på att handel med CFD har en hög risk, och du kan potentiellt förlora hela ditt innehav. Handla alltid med stor försiktighet

Vad är gearing?
Gearing är ett uttryck som används inom finansvärlden, och innebär investeringar där det investerade kapitalet är större än det kapital som är bokfört hos personen eller i företaget. Det kan t.ex. göras genom låntagande eller vid användning av derivat. Gearing i procent = 100 % x ( investerat/bokfört kapital ) En gearing på 200 % innebär alltså att en kapitalmängd dubblas genom lån när den investeras. Då gearade investeringar ska räntekorrigeras, är de inte lönsamma över längre tid, vilket märks t.ex. vid köp av gearade derivat som t.ex. svenska xact bear. Gearade investeringar har större möjligheter till vinst och förlust motsvarande gearingens storlek i förhållande till det bokförda kapitalet.
 
Är gearing en möjlighet med produkterna?
Ja 

Är det möjligt att upprätta White Label-avtal med Straticator?
Ja

 

NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S (NPIF)

Hur tjänar NPIF pengar?
NPIF tjänar pengar på kurtage och relaterade intäkter från handel med värdepapper och valuta. Det är en volymbaserad verksamhet, så att ju mer det handlas, desto mer tjänar NPIF.

Regleras NPIF av Finansinspektionen?
Ja - (Lagen om finansiell verksamhet, §9 avsnitt 1 och 2)

Är NPIF börsnoterat?
Moderbolaget NPinvestor (NPINV.DC) är börsnoterat

Har jag ett eget konto och depå hos NPIF?
Du har ett eget konto hos NPIF, men ingen egen depå. NPIF har en gemensam depå.
 
Täcks insättningar av en insättningsgaranti?
Ja (www.gii.dk)

Kan jag när som helst säga upp mitt konto och stoppa mina investeringar?
Ja

 

Copy Trader Master (CTM) :

Vad är en Copy Trading Master (CTM)?  
CTM är en investerare som är kund på Straticator-plattformen med ett eget tradingkonto, och vars handel och transaktioner andra kunder med ett konto på Straticator kan kopiera

Hur gör jag om jag vill följa en CTM?
Se guiden: Så följer du en Copy Trader Master

Hur gör jag om jag vill sluta följa en CTM?
Se guiden: Så följer du en Copy Trader Master

Kan jag kontakta en CTM på något sätt?
CTM-er har sin egen undersida på npinvestor.com, där du kan läsa allt om strategier, historik och allmänt om varje CTM. En del CTM-er har valt att publicera sina kontaktuppgifter på sin sida, och dessa kan du använda för att kontakta personen direkt. Om det inte finns uppgifter till just din CTM, kan du kontakta NPIF.

Vilken information får jag innan jag väljer CTM?
CTM-er har sin egen undersida på npinvestor.com, där du kan läsa allt om strategier, historik och allmänt om varje CTM. 

Hur tjänar CTM pengar?
NPIF tjänar pengar på kurtage och relaterade intäkter från handel med värdepapper och valuta. Deras intäkter delas med CTM-erna. Om en CTM handlar mer än som beskrivits i strategin, ska anledningen till den ökade aktiviteten förklaras för NPIF.

Kan CTM se hur många Followers vederbörande har?
Ja

Kan CTM se hur mycket pengar som följer vederbörande?
Ja

Kan CTM se mitt konto?
Nej

Hur blir man CTM?
Efter hänvisning till NPIF kommer en potentiell CTM att genomgå en screeningprocess innan han eller hon kan godkännas som CTM

 

Follower:

Vad är en Follower?
En Follower är en kund som väljer att följa en Copy Trader Masters handel. Enligt EU-lagstiftning ska du ha erfarenhet av att handla med den aktuella produkten, så om du inte har handlat med t.ex. FX tidigare, måste du handla med den några gånger själv först innan du kan följa en Copy Trader Master.

Får en Follower löpande information om handeln?
Eftersom allt sker på ditt eget konto kan du se allt som sker i realtid. 

Får en Follower en avkastningsrapport?
Eftersom allt sker på ditt eget konto kan du se avkastningen där.

Om jag slutar följa en CTM, vad händer med mina positioner?
Du kan välja att stänga alla på en gång, eller välja att hålla dem öppna och stänga dem senare.

Var är minsta beloppet för att få följa en CTM?
Beloppet avgörs utifrån varje CTMs strategi.

 

Handel och kurser:

Handlar en CTM före sina Followers, och är det skillnad på avräkningskurserna?
Nej - CTM och Followers handlar samtidigt och avräknas till samma kurser i relation till den tillgängliga likviditeten i det som handlas.

Får man en handelsnota efter varje transaktion?
Alla händelser kan ses på ditt konto.

Vilka styrsystem används, och vilka datorer/smartphones kan de användas på?
För tillfället kan man handla via sin dator. Vi kommer inom kort även att lansera vår tjänst på mobila Android- och Iphone-enheter.

Stämmer handelskurserna med kurserna jag ser på skärmen?
Vi övervakar all handel för att se om våra kunder utsätts för slippage. Det kan hända att kursen man handlar till är sämre än den man såg när man tryckte på knappen. Det kallar för slippage. Vi gör allt i vår makt för att kunderna ska råka ut för så låg slippage som möjligt. Om man vill undvika risken för slippage helt på produkter som FX och handel med aktieindex, ska man använda den ordertyp som kallas för Quoted. Då handlar man till den senast satta kursen eller bättre. Om kursen däremot skulle sjunka under de millisekunder som går från att man trycker på Köp eller Sälj till att åtgärden faktiskt genomförs, kommer åtgärden att avbrytas. Om man däremot handlar med enskilda aktier eller enskilda CFD-aktier, handlas det direkt på börsen, och man får som kund bästa möjliga pris. 

Straticator - tekniska frågor:
Se FAQ på straticator.com

 

Brug for hjælp?

Ring til os på: +45 88 30 00 00
Send en mail: [email protected]
Eller fang os på chatten nederst til højre på siden.