Riskklassificering

NPinvestor har i enlighet med danska Finansinspektionens regler om riskklassificering delat in de erbjudna produkterna efter risknivå

Kategori Definition Produkter hos NPinvestor
Gule produkter Om en investeringsprodukt ligger i kategori gul innebär det att det finns en risk att det investerade beloppet kan helt eller delvist förloras, och att produkttypen inte är svår att förstå. Aktier köpta eller sålda på en reglerad marknad
Röda produkter Om en investeringsprodukt ligger i kategori röd innebär det att det finns en risk att mer än det investerade beloppet kan förloras, eller att produkttypen kan vara svår att förstå. CFD’er och FX