Gearing

NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S erbjuder sina kunder möjlighet till gearing via handelsplattformen Straticator. 

Nedan följer en tabell över standardnivåerna för gearing i Straticator: 

Instrument Gearing
Valuta (FX) 20
Aktieindex 20
CFD-er på enskilda aktier 4

Straticator kommer automatiskt att spärra ett konto om det överskrider de angivna marginalgränserna.

Följande nivåer gäller i Straticator:

Max Entry Margin 100%
Margin Warning 1 105%
Margin Warning 2 110%
Margin Warning 3 115%
Stop out call 120%