Vi regleras av den danska finansinspektionen

Dine pengar täcks av insättningsgarantin

Vi är noterade på Nasdaq First North Growth Market

Principen bakom Copy Trading

I Straticator kan investerare följa och kopiera sina vänners och experters (Copy Trader Masters) handel och strategier, och automatiskt göra samma handel och få samma allokering och riskspridning. Detta skiljer sig mot att man som idag i bästa fall kan se andras modellportföljer eller få analytikers rekommendationer efter att marknaden har stängt. De goda råden och analyserna kommer ofta i efterhand.

Handeln genomförs och styrs på kundens eget konto, vilket samtidigt kan kontrolleras individuellt av kunden via personliga inställningar (Stop-loss och Take profit på kontonivå) och allokering av det belopp som ska kopiera Copy Trader Masterns handel. Samtidigt är Copy Trading ett win-win-koncept på så sätt att Copy Trader Masters själva får fördelar och en del av de intjänade kostnaderna från all handel som genomförs automatiskt hos de personer som valt att följa honom eller henne.

Bild: Exempel på en Copy Trading-transaktion, där Copy Trader Mastern genomför egen handel som kopieras av 4 Followers.

Copy Trading-metoden kan exemplifieras enligt följande:

Copy Trader Mastern köper 100 Novo-aktier. Copy Trader Mastern har ett startkapital på 100 000 kronor på sitt eget Straticator-konto och det är 4 andra kunder på Straticator-plattformen som individuellt har valt att kopiera Copy Trader Masterns handel och strategi från sina egna personliga konton på Straticator med ett totalbelopp på 500 000 kronor. I det här fallet delat på 3 Followers med vars 100 000 kronor och en Follower med 200 000 kronor.

Straticator utför ordern automatiskt i real och köper 600 Novo-aktier - dvs. 100 för Copy Trader Mastern och 500 till följarna via liquidity providern (en partner som alltid regleras av en finansmyndighet inom EU/EES - t.ex. en bank som NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S samarbetar med för att utföra konkreta ordrar på marknaden). Köpet genomförs i en samlad blockhandel och allokerar därefter automatiskt det precisa antalet aktier på köparnas individuella konton.

Historisk avkastning är inte en pålitlig indikator eller garanti för framtida avkastning.