Styrelse och ledning i NPinvestor-koncernen

Erik Damgaard, Styrelsemedlem för NPinvestor.com A/S

Erik Damgaard är mjukvaruutvecklare och har tagit fram teknologin bakom tradingplattformen och produkten Straticator. Erik Damgaards har trettio års erfarenhet av utveckling av globalt använda redovisnings- och företagssystem, inklusive teknologi och produkter för en helt ny generation ekonomi- och företagssystem på företaget Uniconta. Samtidigt har Erik Damgaard som ägare och investerare haft förtroendetjänster i ledning och styrelser på en rad olika företag, däribland inom den finansiella sektorn.

Christoffer Colding, Styrelseordförande för NPinvestor.com A/S och NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S

Christoffer Colding har under sin karriär haft flera ledande positioner i företagsledningar och -styrelser inom finans och investering. Christoffer Colding har en Master of Science in Finance and Accounting. Han har sedan 2014 varit Investeringschef och Vice VD på Capital Investment A/S och var dessförinnan Senior Commercial Manager på Dong Energy A/S.

Remonda Z. Kirketerp-Møller, Styrelsemedlem för NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S

Remonda Z. Kirketerp-Møller är advokat och en välrenommerad expert inom FinTech, RegTech och reglering av finansiella tjänster, och har mer än 16 års erfarenhet av branschen. Remonda har under de senaste tio åren har ledande roller på Saxo Bank och CFH Clearing, två mycket framgångsrika och snabbt växande internationella bolag, där hon var involverad i arbetet, utmaningarna och utvecklingen av global regulatorisk compliance. 2012 grundade Remonda det danska RegTech-företaget muinmos Aps med fokus på automatisering av juridiska och regulatoriska utmaningar i samband med värdering av kundklassificering. Remonda är auktoriserad och reglerad av Solicitors Regulation Authority of England and Wales, är medlem i det danska Advokatsamfundet, en väl ansedd europeisk advokat samt medförfattare till "The RegTech Book", som publicerades (Wiley) sommaren 2018.

Jan Andersen, Styrelsemedlem och CEO för NPinvestor.com A/S och NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S

Jan F. Andersen har en Master of Science in Economics and Business Administration MSc (Econ). Jan Andersen har arbetat med ledning, företagsutveckling och investering på digitala och internetbaserade konsult-, media- och mjukvaruföretag sedan 1994. Jan F. Andersen var en av grundarna av Adpepper Media International N.V som börsnoterades på Frankfurter Börse år 2000. Jan F. Andersen var med och grundade investmentbolaget DK Trends Invest A/S, som börsnoterades på Köpenhamns fondbörs 2007, och var VD för företag mellan 2007-2011. Han har dessutom varit medägare och styrelsemedlem på NPinvestor.com A/S koncernen sedan 2004.