Välkommen till NPinvestor

Hos NPinvestor kan vi nu erbjuda Copy Trading med aktier, CFD-er och valuta. Copy Trading-konceptet går i korthet ut på att du kan kopiera någon av våra algoritmer eller experters köp och avkastning - helt automatiskt. Du kan även handla manuellt med aktier, CFD-er och valutor till förmånliga priser.

Vi kallar våra experter för ”Copy Trader Masters”, och de är noga utvalda av NPinvestor baserat på deras handelsexpertis. Varje enskild Copy Trader Master ska själv investera egna pengar i sin portfölj, och har därmed själv en ”insats i spelet”.

Vi anser att Copy Trading öppnar upp för riktigt många intressanta sätt att investera sina medel, och kommer löpande att erbjuda fler produkter, så att du kan sprida ut dina investeringar på flera olika riskprofiler.

Vårt mål är att ge dig bästa möjliga användarupplevelse, och vill gärna höra dina kommentarer, idéer och synpunkter. Skriv till oss på [email protected]

Teamet på NPinvestor

Erik Damgaard has developed Straticator

IT-mannen Erik Damgaard inledde utvecklingen av teknologin och tradingplattformen Straticator under 2009 med fokus på algoritmtrading, för att sedan utveckla klassisk ”manual trading”-funktionaliteten under 2012 och ”social trading” från och med 2014.

Eriks trettio års erfarenhet inom utveckling av globalt erkända redovisningssystem och flaggskeppet Dynamics AX hos Microsoft, cementerar honom som en av de mest välrenommerade experterna inom sitt område. När Microsoft köpte bolaget för 1,4 miljarder dollar 2002, blev han en central del av utvecklingen av Microsoft-produkter för ERP och företagsapplikationer.

Utöver Straticator, har Erik Damgaard dessutom utvecklat det nya ERP-redovisningssystemet Uniconta, i vilket det danska pensionsbolaget MP Pension investerade 60 miljoner danska kronor under våren 2017.

 

Delningsekonomin expanderar globalt inom alla sektorer och branscher

”Delningsekonomin utvecklas snabbare än Facebook, Google och Yahoo tillsammans” (Källa: Business insider, PwC). ”Delningsekonomin värderas 2015 till ett värde på 15 miljarder dollar, och förväntas stiga till ett värde på 335 miljarder dollar till 2025” (Källa: PwC)

Uber eller ej: Fler än en halv miljon danskar har kastat dig in i delningsekonomin (Källa: Undersökning av Epinion för Deloitte. Mars 2016) Fler än 120 000 har hyrt ut sin egen bostad, 105 000 har hyrt ut sin bil, 220 000 fritidsboende. 65 000 hyr ut kläder, 65 000 maskiner, mm.

NPinvestors idé- och affärsmodell har tydliga paralleller och gemensamma drag med utvecklingen och användningen av sociala medier och delningsekonomin, där fördyrande mellanled undviks och kunderna är aktiva deltagare och medskapare av produkter och tjänster.

Den digitala revolutionen skapar förändring, nya beteenden och företagsmöjligheter

”Digitaliseringen är den största anledningen till att drygt häften av företagen på Fortune 500 har försvunnit sedan år 2000” Pierre Nanterme, VD Accenture

Delningsekonomin är förutsättningen för nya konkurrenskraftiga, digitala rebeller som airbnb och Gomore, och många andra har lyckats erövra marknadsandelar och snabbt bygga upp nya företag

NPinvestor.com A/S är en digital rebell som rör om i grytan inom onlinetrading och investeringsförvaltning med en helt ny generation tradingteknologi tillsammans med tradingplattformen Straticator. NPinvestor kan se en öppning på marknaden för investering och onlinetrading med en betydande tillväxt och vinstpotential.