Forlængelse af udbud så flere investorer har mulighed for at tegne aktier i NPinvestor.com A/S

NPinvestor.com A/S har besluttet at forlænge udbudsperioden til den 15. januar 2018 kl. 23.59. 

NPinvestor.com A/S' business-case og vilkår for tegningerne er uændrede.

Sådan tegner investorer aktier.


Hvorfor forlænges udbudsperioden?
I forbindelse med offentliggørelsen af prospektet har vi konstateret en betydelig interesse fra interesserede investorer og selskaber om at investere i NPinvestor.com A/S. December måned er imidlertid en travl måned for mange og for bl.a. de investorer, som under første udbudsperiode tegnede aktier, men som desværre blev annulleret grundet en regnefejl hos emissionsbanken, og som derfor endnu ikke har nået at tegne igen, ønsker vi at give investorerne den fornødne tid, så Selskabet får så mange investorer med som muligt. Selskabet vil gerne bedst muligt sikre en mangfoldig investorsammensætning, således at selskabets virke bliver så bredt som muligt og kommer til at bestå af forskellige investortyper. 

Selskabet har skulle træffe beslutning om forlængelse af udbuddet, på et tidspunkt hvor Selskabet ikke har det fulde billede af de indkomne tegninger fra investorer i markedet. Og selvom det vurderes, at der er en reel mulighed for at udbuddet kan opnås inden for tidsfristen af udløb af tegningsperioden, ønsker Selskabet ikke at risikere eventuelt at mangle tilstrækkeligt med tegninger. 

Derfor forlænges udbudsperioden til den 15. januar 2018 kl. 23.59.

Læs selskabsmeddelelsen her.

 

Læs her om hvorfor nyt udbud blev åbnet: Ny udbudsperiode startet grundet regnefejl hos emissionsbanken