Sidste frist for at købe aktier i NPinvestor.com idag tirsdag d. 16. juli kl. 17

NPinvestor løfter investering og
formuepleje til nyt niveau

Investorer og aktionærer har nu mulighed for at tegne aktier i NPinvestor.com A/S som udbyder den banebrydende investeringsform ”Copy Trading”.

NPinvestor er et finansielt selskab inden for investeringsmarkedet, med egen EU licens til at drive fondsmæglervirksomhed. NPinvestor er reguleret af det danske finanstilsyn, er medlem af Garantiformuen og selskabets aktier er optaget til handel på Nasdaq First North Copenhagen. Vi tilbyder nye og alternative muligheder for, at investorer og opsparer kan pleje deres formue.

NPinvestor har investeret mange ressourcer i at udvikle en ny generation tradingteknologi med handelsplatformen Straticator og investeringsformen ”Copy Trading”, som løfter investering og formuepleje til et nyt niveau. Med Copy Trading opnår kunder hos NPinvestor øget transparens og fleksibilitet med individuelle tilpasningsmuligheder, så den enkelte investors egne præferencer og behov kommer i første række.

Det seneste år har selskabet etableret sin forretning på det danske marked med tilgang af kunder og stigende indskud af kundemidler. Nu forberedes indtagelse af de øvrige nordiske markeder. 

NPinvestor’s indtjeningsmotor er enkel og skalerbar. Indtjeningen består primært af indtægter fra transaktioner som gennemføres i selskabets handelsplatform Straticator kombineret med fees.

I løbet af det seneste år har NPinvestor formået at tilknytte en række anerkendte investeringseksperter (kaldet Copy Trader Masters) til Straticator platformen som andre investorer aktivt følger og copy trader. 

Pengene fra emissionen skal bl.a. bruges til at accelerere væksten af kunder, tiltrække flere Copy Trader Masters, styrke organisationens ressourcer og systemer samt fortsætte udviklingen af handelsformen Straticator.

Kort sagt – vores forretningsmodel med den banebrydende investeringsform Copy Trading og innovative teknologi og handelsplatform Straticator kombineret med nye kommercielle tiltag, udgør kernen i selskabets fortsatte udvikling og vækst.

Investorevent om aktuel aktieemission med stort fremmøde

Torsdag d. 11. juli afholdte NPinvestor i samarbejde med Ophelia Invest og Lars Persson event på SOHO i Kødbyen. Aftenens tema var NPinvestors aktuelle aktieemission, og Lars Persson uddelte sine bedste aktietips til de fremmødte.

Læs mere om eventet her >

Se eller gense oplægene fra Jan Andersen og Lars Persson her

Jan Andersen

Lars Persson

Copy Trading - banebrydende investeringsform

Investorer kan i Straticator følge og kopiere deres investeringsvenner og eksperters (Copy Trader Masters) handler og strategier og automatisk få samme handler, allokering og risikospredning. Copy Trader Masters kan handle forskellige instrumenter i Straticator – herunder aktier, indeks, CFD og FX/valuta.

Handlerne gennemføres og styres på kundens egen individuelle konto, som samtidig kan styres individuelt af kunden selv med personlige indstillinger (Stop-loss og Take profit på kontoniveau) og allokering af det beløb, som skal kopiere Copy Trader Masterens handler. Samtidig indeholder Copy trading konceptet et “win-win” forhold, idet at Copy Trader Masters, selv opnår fordele og modtager en andel af indtjeningen fra omkostningerne fra alle de handler som gennemføres automatisk hos de Followers, som kopierer handlerne.

Forord af selskabets direktør,

Investering og handel på de finansielle markeder er for mange investorer en krævende og svær disciplin. Enhver investor ved, at det ikke er nemt kontinuerligt at levere tilpas gode afkast og undgå tab. I målet om at forbedre plejen af ens formue og opsparing gør mange investorer en stor indsats ved at overvåge finansielle nyheder og markeder samt studere aktieanalyser, tips og anbefalinger. Handel med værdipapirer på egen hånd sker fortrinsvist alene og er en kompleks og tidskrævende opgave, hvor man som investor hurtigt kan komme til kort.

Investorer kan også overlade forvaltningen af deres kapital til eksterne professionelle så som banker og mæglere, men oplever ikke altid herigennem en nævneværdig forskel og tilbydes standardprodukter og forvaltning med begrænset gennemsigtighed og fleksibilitet.

Vi kommer med interessante nyheder til investorer og opsparere, der leder efter nye investeringsmuligheder til at pleje formuen og optimere deres portefølje. Vi har udviklet og lanceret en banebrydende investeringsløsning kaldet ”Copy Trading”, som bryder med de traditionelle investeringsmetoder og standardprodukter som ofte tilbydes private investorer. 

Copy Trading er en ny generation tradingteknologi og investeringskoncept, som løfter investering og formuepleje til et nyt niveau. Copy Trading konceptet er inspireret af deleøkonomien og digitale forretningsmodeller hvor brugere i stigende grad direkte mellem hinanden, uden om forstyrrende og fordyrende mellemled, kommunikerer, opbygger relationer og deler produkter, services og viden til fælles fordel. 

Jan Andersen, direktør

Sådan køber du nye aktier i NPinvestor.com A/S

Udfyld tegningsblanketten og mail til [email protected] senest den 16. juli kl. 17 samtidigt med indbetaling af tegningsbeløbet (jvf. instruktion i tegningsblanketten).

Sådan tegner du aktier i NPinvestor

Information om emissionen

Garanti: emissionen er garanteret med 60 pct.

Pris aktie: 2 DKK per aktie svarende til 12,6 millioner DKK i pre-money værdisætning.

Udbuddets størrelse: 12,6 millioner DKK, hvoraf 7,5 millioner DKK svarende til 60 pct. er fortegnet og garanteret.  

Tegningsperiode: Fra 3. juli til 16. juli

Børs-platform: NPINVESTOR.COM A/S er noteret på First North under symbolet NPINV.

Er du allerede aktionær: Så har du ret til at tegne 1 ny aktie for hver eksisterende aktie. Som eksisterende aktionær kan du tegne gennem din bank.

Selskabsinformation

Hent NPinvestors memorandum her

 

Information om emissionen i NPinvestor

Hent investor brochure her

Vigtigt vedr. tegning!

Har du spørgsmål vedr. tegning af aktier i NPinvestor så kontakt
Jan Andersen på [email protected] eller
tlf 8830 0008.

Selskabets rådgiver og Certified Adviser
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Per Lönn på [email protected]

 

Investering i NPinvestor

Status på forretningen

Styrker

VÄSTRA HAMNEN CORPORATE FINANCE ER FINANSIEL RÅDGIVER OG CERTIFIED ADVISER

Henvisning til Memorandum
Enhver investering i aktier er forbundet med risiko for tab. I Memorandum vedrørende NPinvestor.com A/S ("NPinvestor" eller " ”Selskabet”) er potentielle ricisi for Selskabets drift og dets aktier beskrevet. Disse ricisi sammenholdt med øvrige oplysninger i Memorandum bør gennemgås forinden en investeringsbeslutning træffes. Memorandum blev offentliggjort den 27. juni 2019 og er tilgængeligt på Selskabets hjemmeside (www.npinvestor.com) og på Västra Hamnen Corporate Finance’s hjemmeside (www.vhcorp.se). Denne teaser og Memorandum skal betragtes som generel information og udgør ikke generel investeringsrådgivning eller en opfordring til investering eller betragtes som et tilbud eller opfordring til at købe værdipapirer.