Aktionærer forud for Udbuddet

Følgende aktionærer ejer mindst 5 pct. af aktiekapitalen i NPinvestor.com A/S (og er dermed omfattet af Selskabslovens § 55-56) forud for udbuddet:
AktionærEjerinterval, jf. selskabslovens § 55-56
Bunck Invest 1 ApS, CVR-nr. 87502910 (100 pct. ejet af Richard G. Bunck)21,7 pct.
F. Andersen Management ApS, CVR-nr. 13918104 (100 pct. ejet af Jan F. Andersen)20,3 pct.
Martin Lykke Nielsen 20,3 pct.
ED Equity Partner ApS, CVR-nr. 29429650 (100 pct. ejet af Erik Damgaard Nielsen) 28,6 pct.
Tilsammen ejer ovenstående aktionærer 90,9 pct. af kapitalen i NPinvestor.com A/S.