Privatlivspolitik

Hvilke personoplysninger indsamler vi? 
De indhentede oplysninger kan overordnet inddeles i følgende kategorier:

  • identitetsoplysninger
  • kontaktoplysninger
  • finansielle og økonomiske oplysninger
  • oplysninger om datatrafik på vores handelsplatform og hjemmeside
  • følsomme oplysninger
  • oplysninger, der er krævet af lovgivningen

Hvorfor behandler vi dine personoplysninger:
Vi indhenter personoplysninger om dig i forbindelse med din kundeoprettelse hos NP, samt dit videre kundeforhold med NP.

Dine personoplysninger benyttes primært til at overholde gældende lovgivning, herunder Markedsmisbrugsforordningen, Bogføringsloven, Skattekontrolloven mv. 

NP behandler også dine oplysninger, når det er nødvendigt for at varetage en legitim interesse.

Hvem har adgang til dine oplysninger?
NP registrerer og bruger dine personoplysninger i forbindelse med vores levering af finansielle ydelser og produkter, herunder adgang og handel på vores handelsplatforme.

NP videregiver dine personoplysninger til offentlige myndigheder i det omfang det er påkrævet ved lov, herunder bl.a. til Skat og Finanstilsynet.

I forbindelse med IT-udvikling, kundeverificering, transaktionsrapportering, hosting og support overføres personoplysninger til databehandlere. NP har indgået databehandleraftaler med alle disse modtagere af dine personoplysninger.

Dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Hvor længe opbevarer vi dine oplysninger?
NP opbevarer dine oplysninger, så længe de er nødvendige i forhold til de formål, som er grunden til indsamling, behandling og/eller opbevaring af dine data. Personoplysninger vil under normale omstændigheder blive slettet 5 år efter forretningsforbindelsens ophør.

Hvis du på eget initiativ ønsker at få slettet de personlige oplysninger eller få indsigt i dine personoplysninger hos NP, vil vi bede dig om at kontakte os på [email protected].  

Klagemuligheder
Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til: 

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
[email protected] 

Kontaktoplysninger og dataansvarlig
NP er dataansvarlig for de personoplysninger NP har indhentet om dig.

NP kan kontaktes på: 

Spenn Technology A/S
Njalsgade 2300 København S, Danmark 
Mail: [email protected]   
Telefonnummer: +45 88300000
CVR nummer: 39286467

NP’s privatlivspolitik er senest opdateret 10. august 2018

Brug for hjælp?

Ring til os på: +45 88 30 00 00
Send en mail: [email protected]
Eller fang os på chatten nederst til højre på siden.