Konkurrencevilkår

 1. Konkurrencen afholdes af NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S, Kay Fiskers Plads 9, 5. 2300 København S (herefter ”NPinvestor”).
 2. Konkurrencen er på ingen måde sponsoreret, støttet, administreret af eller forbundet med Facebook.
 3. Tilmelding til konkurrencen skal ske senest 17. november. Tilmeldinger modtaget efter sidste tilmeldingsfrist vil ikke komme i betragtning.
 4. For at deltage i konkurrencen skal du være fyldt 18 år og have bopæl i Danmark. NPinvestor forbeholder sig retten til at kontrollere alderen på vinderen og frasortere deltagere under 18 år.
 5. Præmien er 25.000 kr på en trading konto på NPinvestor’s Straticator handelsplatform. Vinderen vil derfor skulle oprette sig som kunde hos NPinvestor, hvorefter vinderen vil kunne vælge at investere præmien ved f.eks. at følge en Copy Trader Master eller få pengene udbetalt med det samme.
 6. Deltagelse i konkurrencen er ikke købsbetinget, men er betinget af at NPinvestor må kontakte deltagerne.
 7. Hver person kan kun deltage én gang i konkurrenceperioden. Forsøg på snyd og brug af falsk navn mv., vil medføre udelukkelse fra konkurrencen.
 8. Ansatte i NPinvestor og deres husstande må ikke deltage i konkurrencen.
 9. Vinderen af konkurrencen bliver den deltager med flest point. Der gives point som følger. 3 point for at gætte førstepladsen, 2 point for at gætte andenpladsen og 1 point for at gætte tredjepladsen
 10. Hvis mere end én deltager har opnået højeste antal point blandt deltagerne i konkurrencen,  så vil vinderen blive fundet ved tilfældig lodtrækning mellem deltagerne med højeste antal point.
 11. Vinderen vil blive annonceret senest 14 dage efter konkurrencens afslutning og vinderen får direkte besked.
 12. Såfremt NPinvestor grundet utilstrækkelige kontaktoplysninger ikke er i stand til at kontakte vinderen eller vinderen ikke har reageret inden for svarfristen på 7 dage, forbeholder NPinvestor sig retten til at finde en ny vinder.
 13. NPinvestor forbeholder sig ret til at offentliggøre navn og by på vinderen af konkurrencen, herunder på www.npinvestor.com, www.npinvestor.dk, NPinvestors Facebook-profil og i andre medier.
 14. NPinvestor forbeholder sig retten til at udelukke brugere fra konkurrencen, såfremt der er mistanke om eller bevis for snyd eller misbrug af konkurrencen.
 15. NPinvestor forbeholder sig retten til at ændre, annullere eller forlænge en kampagne i tilfælde af uforudsete omstændigheder.
 16. Denne konkurrence er underlagt dansk lovgivning. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med disse konkurrencebetingelser eller konkurrencen, skal indbringes for en dansk domstol eller et relevant og kompetent klagenævn.