Udbytteaktier: AT&T - 4k

På denne side kan du læse om en strategi, som du automatisk kan følge på din egen konto, hvis du er kunde hos NPinvestor Fondsmæglerselskab. I boksen til højre kan du skrive dig op til at høre mere om strategien, og omkring hvordan det praktisk foregår, når man vil følge en strategi.

Strategi

AT&T-algoritmen udnytter de kursudsving, der er i AT&T-aktien, ved at swingtrade. Samtidig udbetaler AT&T normalt et pænt udbytte til aktionærerne, hvilket ses holde en hånd under aktiekursen. I denne robot-strategi vil man både modtage selskabets udbytte, hvilket afhænger af hvor mange CFD-aktier der ejes på udbytte dagen, og udnytte de små udsving på kurven til at tage løbende, små gevinster.

Instrument

AT&T CFD

Økonomi

Der er ingen ekstra omkostninger udover de normale handelsomkostninger ved at følge denne strategi.

Minimumsindskud

Minimumindskud for at følge strategien er 2000 USD.

Beskrivelse af AT&T - 4k

AT&T er verden største tele-selskab med en omsætning på svimlende 190 mia. USD (2017-tal) og en markedsværdi tæt på 250 mia. USD (21. september 2018). Selskabet blev stiftet af Graham Bell, der opfandt telefonen, tilbage i 1880erne. Det er en ægte amerikansk gigant, der har været gennem verdenskrige, dotcom-bobler og finanskriser og stadigvæk er her.

AT&T er en meget, meget stabil aktie, der udbetaler et højt udbytte. I de sidste 34 år har udbyttet enten været uændret eller stigende. Lige nu udbetales der hvert kvartal 0,5 USD i udbytte, hvilken giver 2 USD om året. Det giver en udbytteprocent, som er pænt højt og på nuværende aktieniveau – 34 USD den 21. september 2018 – svarende til ca. 6 pct. Som aktionær får man altså en forrentning af sin investering på 6 pct. årligt. Dertil kommer så kursgevinster eller tab med baggrund i aktiens udvikling.

Når aktien falder, så stiger udbytteprocenten. Det princip kender de fleste boligejere fra realkreditobligationer, hvor en højere kurs giver lavere rente og omvendt.

I de sidste 30 år har udbytteprocenten, to gange kortvarigt, været over 6,9 pct. på grund af kursfald. Den ene gang var i forbindelse med dot-com boblen, og den anden gang var, da finanskrisen toppede. Det vil med andre ord være historisk, hvis aktien falder til 28 USD med det nuværende udbytte på 2 USD pr. år, hvilket ville give en udbytteprocent på over 7,1 pct., og endnu mere historisk, hvis aktien falder yderligere og bliver på det niveau. Robotten stopper med at handle, når kursen rammer et niveau, som svarer til en udbytteprocent på lige under 7.

Det pæne udbytte, der er kendetegnende for AT&T, holder med andre ord en hånd under aktien. Omvendt opererer selskabet i et meget modent marked, så derfor er aktien ikke en aktie, der stiger voldsomt. Faktisk har aktien de sidste mange året været meget stabil med små udsving, men de små udsving giver muligheder for løbende små, profitable handler, og disse muligheder udnytter robotten.

Der købes dog ikke yderligere op, når aktien nærmer sig de før omtalte historiske udbytteprocenter.

Kursgrafen over aktien for de sidste 5 år viser, hvor stabil aktien er:

(Kilde Google Finance).

I løbet af de sidste 5 år har aktien stort set ikke ændret sig. Det skyldes, at aktionærerne modtager store udbytter.

AT&T opfylder de krav vi stiller, for at vi vil sætte robotterne igang med at swingtrade udbytte-aktier. AT&T har nemlig en høj stabil indtjening i et modent marked, og selskabet udbetaler et højt udbytte til aktionærerne.

I denne robot-strategi vil man både modtage selskabets udbytte, hvilket afhænger af hvor mange CFD-aktier der ejes på udbytte dagen, og udnytte de små udsving på kurven, til at tage løbende små gevinster.

Risiko

Risikoen ved strategien er, at aktien falder kraftigt tilbage. Det kan f.eks. ske, hvis udbyttet pludselig falder, selvom udbyttet hos AT&T har været uændret eller steget 34 år i træk. 

Aktien kan også falde tilbage selv uden, at udbyttet mindskes, men hvis aktien falder til f.eks. kurs 20 med et uændret udbytte, vil det give købere af aktien en løbende udbytteprocent på 10%, hvilket vil være historisk og uhørt højt. Risikoen for at aktien falder til kurs 20 ses derfor at være begrænset, da investorer inden da vil have købt op i aktien for at nyde godt af en høj udbytteprocent.

Der vil som tidligere beskrevet være tale om en høj risiko strategi, da der anvendes gearing på 2,5-2,6, men det niveau kan indstilles individuelt.

Falder aktien markant kan investor miste hele sit indskud. Der er tale om en høj risiko-investering, da der er anvendt gearing. Gearingen kan dog indstilles individuelt eller helt fjernes.

Det skal samtidig understreges, at historiske afkast og historiske udbytteprocenter ikke er nogen garanti for fremtidig gevinst.

Hvis du er i tvivl om, hvordan du følger en Copy Trader Master, så læs mere her https://npinvestor.com/da/ctm - eller kontakt os på tlf 88300000 eller skriv til Jan Flyckt på [email protected]

Risikoadvarsel: Handel med CFD’er og valuta indebærer en høj risiko for tab. En europæisk undersøgelse har vist, at 74-89% af detailkunder mister penge, når de handler med CFD’er.

 

Historiske afkast er ikke en pålidelig indikator eller garanti for fremtidige afkast.