Vision og Mission

Vision:

“At fremstå som den foretrukne og alternative sociale
kapitalmarkeds handelsplatform for detail og professionelle
investorer”.

Mission:

”At få investorer til at mødes under optimale
investeringsbetingelser”.