Risikomærkning

NPinvestor har i overensstemmelse med Finanstilsynets regler om risikomærkning inddelt de tilbudte produkter efter risiko

Kategori Definition Produkter hos NPinvestor
Gule produkter Et investeringsprodukt er i kategorien gul, hvis der er risiko for, at det investerede beløb kan tabes helt eller delvist, og produkttypen ikke er vanskelig at gennemskue. Aktier handlet på et reguleret marked
Røde produkter Et investeringsprodukt er i kategorien rød, hvis der er risiko for at tabe mere end det investerede beløb, eller hvis produkttypen er vanskelig at gennemskue. CFD’er og FX