Da vi er et dansk fondsmæglerselskab indberetter vi alle dine aktiehandler, samt avance/tab ved CFD'er i det foregående år. Vi indberetter ikke avance/tab ved handel med FX.

Aktier
Vores indberetning omkring aktier vil blive direkte overført til din selvangivelse af Skattestyrelsen, men du skal altid selv godkende oplysningerne, som er automatisk udfyldt på din selvangivelse.

CFD'er og FX
Du skal selv selvangive avance/tab ved handel med CFD'er og valutahandel (FX). Til brug for din indberetning til SKAT anbefaler vi at du udtrækker årsrapport fra Straticator. Dette gør du ved at åbne Straticator, vælge  Min Konto => Rapporter => Årsrapport og derefter vælges perioden 1/1-2018 til 31/12-2018 kl 23.59.59.