Velkommen til NPinvestor.com A/S

NPinvestor.com A/S er en dansk fintech virksomhed, børsnoteret på Nasdaq First North København under symbolet NPINV.CO. Selskabet er moderselskab for NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S, som er reguleret af det danske Finanstilsyn og hvor indskud er dækket af Garantiformuen.

NPinvestor.com A/S udbyder gennem fondsmæglerselskabet selskabets egenudviklede online trading platform Straticator, hvor investorer kan handle aktier, aktieindex og valuta via deres smartphone, tablet eller pc. Teknologien og tradingplatformen Straticator er udviklet med alle front-end funktioner (stop-loss, take-profit, chart-tools, algo trading, back office faciliteter, compliance, infrastruktur, API integration, hosted løsninger, white label m.m.) samt den nyintroducerede og banebrydende handels og investeringsform - Copy Trading.

NPinvestor.com A/S er en pioneer inden for Copy Trading. Med handelsplatformen Straticator og Copy Trading faciliteter skabes muligheder for at investorer (Followers) kan følge og imitere eksperters (Copy Trading Masters) handler i real tid og på samme betingelser - helt automatisk og uden egen involvering i beslutningsprocessen. Det skaber nye muligheder inden for investeringer, afkast og monitorering af formuen. Det ændrer måden at investorer mødes på og bibringer derved investeringsverdenen en social platform med globalt potentiale. Investorer på Straticator platformen kan selv bestemme, om man vil benytte sig af egen handel (manuel trading) eller om man vil følge en Copy Trading Master.

Straticator platformen indeholder alle de facetter, som er nødvendige for at operere som en selvstændig fondsmægler. Det betyder at man ved at tilmelde sig som Copy Trader Master opnår de administrative og funktionelle fordele, som er samlet under Straticator Paraplyen, og at man derved reelt kan fungere som havende sin egen "fondsmægler virksomhed".

Hos NPinvestor.com A/S...
...tror vi på, at teknologisk innovation fremmer investeringsinteressen blandt investorer,
...tror vi på, og ønsker at efterleve åbenhed og transparens,
...tror vi på, at en interaktiv dialog mellem individuelle investorer fremmer viden og interessen for samhandel via copy trading muligheder, 
...tror vi på, og ønsker at etablere langvarige og tillidsfulde kundeforhold,
...tror vi på, at tillid og konkurrencemæssige afkast er udslagsgivende parametre for langvarig succes i investeringsverdenen.

Vi ønsker en løbende dialog med vore kunder og investorer, og hører meget fra dig med kommentarer, ideer eller synspunkter.

Vi ser frem til at byde dig velkommen til Straticator.

Jan Svane Mathiesen, CEO i NPinvestor Fondsmæglerselskab A/S

Erik Damgaard har udviklet Straticator

IT manden Erik Damgaard startede udviklingen af teknologien og tradingplatformen Straticator i 2009 med fokus på algoritme trading faciliteter for derefter at udvikle klassisk ”Manual trading” funktionalitet i 2012 og fra 2014 Social trading funktionalitet.

Erik’s tredive års erfaring i udvikling af globalt anerkendte regnskabssystemer og flagskibet Dynamics AX hos Microsoft, cementerer ham som en af de mest ansete eksperter på sit felt. Da Microsoft købte forretningen i 2002 for 1,4 milliarder USD, blev hans en central del af udviklingen af Microsoft-produkter til ERP og businessapplikationer.

Erik Damgaard har med samme tilgang som udviklingen af Straticator, udviklet et nyt ERP regnskabssystem Uniconta, hvor det danske pensionsselskab MP Pension i foråret 2017 investerede 60 mio. kr.

 

Deleøkonomien ekspanderer globalt i alle sektorer og industrier

”Deleøkonomien udvikler sig hurtigere end Facebook, Google and Yahoo til sammen” (Kilde: Business insider, PwC). ”Deleøkonomien vurderes i 2015 at have en værdi på USD 15 billion globalt og forventes stigende til en værdi på USD 335 billion i 2025” (Kilde: PwC)

Uber eller ej: mere end en halv million danskere har kastet sig ud i deleøkonomien (Kilde: Undersøgelse af Epinion for Deloitte. Marts 2016) Mere end 120.000 har udlejet deres egen bolig, 105.000 udlejet deres bil, 220.000 sommer ferie bolig, andre 65.000 udlejer tøj, 65.000 maskiner mm.

NPinvestors idé- og forretningsmodel har tydelige paralleller og fælles karaktertræk med udviklingen og brugen af sociale medier og deleøkonomien, hvor fordyrende mellemled fjernes og kunder er aktive deltagere og medskabere af produkter og tjenester.

Den digitale revolution skaber forandring, nye adfærdsmønstre og forretningsmuligheder

”Digitaliseringen er den væsentligste årsag til, at godt halvdelen af virksomhederne på Fortune 500 er forsvundet siden år 2000” Pierre Nanterme, Adm. direktør Accenture

Deleøkonomien er forudsætningen for nye konkurrencedygtige digitale rebeller som airbnb, Gomore og mange flere er opstået og har succes med at erobre markedsandele og hurtigt bygge nye forretninger

NPinvestor.com A/S er en digital rebel som ”disrupter” online trading og investeringsforvaltning gennem ny generation trading teknologi og tradingplatformen Straticator. NPinvestor ser en åbning i investerings- og online trading markedet med et betydeligt vækst og indtjeningspotentiale.