Nærværende materiale må kun anvendes til markedsføring og må ikke opfattes som en opfordring til at købe eller tegne i NPinvestor.com A/S. Tegning eller køb i NPinvestor.com A/S foregår udelukkende på baggrund af det udarbejdede udbudsdokument. Enhver investor opfordres til, sammen med egne rådgivere, nøje at undersøge alle relevante risici og juridiske forhold, herunder de skattemæssige konsekvenser ved tegning eller køb i NPinvestor.com A/S. NPinvestor.com A/S påtager sig intet ansvar for handlinger foretaget udelukkende ud fra dette markedsføringsmateriale. Copyright © 2017 NPinvestor.com A/S