NPinvestor.com A/S går på børsen!

 • NPinvestor.com A/S er en digital rebel som disrupter online trading og investeringsmarkedet med revolutionerende ny generation trading teknologi og tradingplatformen Straticator

 • Straticator tradingplatformen er udviklet af IT manden Erik Damgaard

 • Kernen i Straticator er den revolutionerende investeringsform Copy trading, som automatiserer trading og investering for private investorer

 • Udbud af op til 1.280.000 styk Aktier. Aktierne udbydes til en pris i intervallet DKK 14 – 18 per aktie.

 • Pensionsmidler til investering? Vær opmærksom på at man kan investere sine pensionsmidler i børsnoteringer. Det skal være pensionsmidler som er placeret i depot din egen bank!

 • Udbuddet lukker den 18. december 2017 kl. 23.59. 
Meget vigtig oplysning 

Ny udbudsperiode er åben. Investorer i NPinvestors børsnotering skal tegne aktierne igen! Nye investorer kan også tegne aktier. Sådan tegner du aktier.

Grundet en regnefejl hos emissionsbanken er alle investorers tegninger blevet annulleret. Der trækkes derfor ikke penge hos investorerne. 

Det er grundet regler nødvendigt, at alle investorer tegner deres aktier igen hos Nordnet, i deres egen netbank eller med en tegningsblanket. 

NPinvestor.com A/S' business-case og vilkår for tegningerne er uændrede. 

Kort præsentation af børsnoteringen

sådan tegner du aktier

Bliv aktionær i NPinvestor.com A/S – hovedpunkter

Enestående teknologi og produktudbud 

 • Komplet egenudviklet teknologi og tradingplatform 
 • Social trading funktioner med ”Copy trading” og ”Algoritme trading” 
 • Tilkendegivelse om egen Fondsmæglerlicens reguleret af det Danske Finanstilsyn 
 • Teknologien er i drift med dokumenterede resultater og har siden 2015 gennemført trading-volume på mere end 4 mia. USD via eksterne 3. parts brokere. 
Forretningsmodel med store vækstmuligheder 

 • Et globalt marked i vækst 
 • Disruption af finansindustrien og fordyrende mellemled 
 • Bølge af social media og investeringsnetværk udbreder social trading aktiviteter lokalt og globalt 
 • Win-Win belønning for alle involverede partner 
 • Solidt springbræt til det danske marked via egen finansportal www.NPinvestor.dk
Konkurrencedygtigt forretningsgrundlag og fleksibel organisation

 • Ingen lån eller kassekredit 
 • Selskabets digitale fundament består af effektive forretningsgange, fleksibel organisation og markedsdrevet udvikling 
 • Teknologien er udviklet og vedligeholdes og videreudvikles i samarbejde med Erik Damgaard’s selskab New Online System 
 • Ledelsen har betydelig erfaring og faglige kvalifikationer inden for digitale forretningsmodeller, finansindustrien, drift og kommercialisering  

Copy trading – revolutionerende 
investeringsform for private investorer

NPinvestors tradingplatform Straticator giver investorer en ny måde at handle og pleje sin formue på. 

I Straticator tradingplatformen kan investorer handle værdipapirer via deres mobiltelefon, tablet og computer. Investorer bestemmer selv, om de vil benytte sig af klassisk Manuel trading funktionalitet, hvor man investerer på egen hånd, eller om investor vil benytte Copy trading funktionen.  
I Straticator opstår en helt ny investeringsmulighed da talentfulde tradere og investeringseksperter åbner for at andre investorer kan kopiere deres handler og strategi.
Kernen i Straticator tradingplatformen er den revolutionerende Copy trading investeringsform, som automatiserer trading og investering for private investorer. 

Copy trading betyder at investorer automatisk og i realtid kopierer andre investorers handler og porteføljer direkte fra deres egen konto i Straticator. 

Samtidig bevarer investor fuld kontrol og gennemsigtighed og med individuelle tilpasningsmuligheder.

Invitation til investormøde 
hos NPinvestor.com A/S

 • Banebrydende forretningsidé med globalt vækst- og indtjeningspotentiale 
 • Udbud af aktier og børsnotering 
 • Revolutionerende online trading teknologi og copy trading platformen Straticator 
 • Finansiel regulering med drift af egen fondmæglervirksomhed 
 • Acceleration af vækst og udvikling 
 • Forventninger og kommercielle planer 

Der er kun 6 pladser pr. møde.

First mover fordel og ekspansion i Norden

NPinvestor forventer i løbet af 30 måneder, at tiltrække 2.000 nye, aktive kunder og at et positivt resultat under de givne præmisser indtræffer i 2019. 

Den kommercielle målsætning er, at ekspandere til nye markeder og opbygge en dominerende position i Norden og dernæst Europa, baseret på egen tradingplatform Straticator med fokus på Copy trading og Robot trading. 

NPinvestor’s strategi er, at accelerere den kommercielle udvikling og vækst af selskabets revolutionerende investeringsteknologi og banebrydende social trading produkter. Styrken ved Copy trading er en optimering af nettoindtjeningen per kunde og at NPinvestor differentierer sig fra andre brokere og banker i markedet. 

Indsatsen målrettes det private investor marked og business to business markedet for små og mellemstore finansielle virksomheder, som søger professionelle og tekniske trading løsninger.

Sådan tjener NPinvestor.com penge

Indtjeningsmodellen består i, at private og professionelle kunder og robotter udfører handel med værdipapirer, derivater og valuta fra deres egen konto på Straticator tradingplatformen. Handlerne formidles enten via NPinvestors eget fondsmæglerselskab eller via andre finansielle virksomheder, der anvender vores avancerede trading teknologi. 

Transaktioner i Straticator genererer handelsvolumen, som derved skaber indtægter fra kurtage, spreads og performance fees. Transaktionsfrekvensen, handelsomkostninger for investorerne og størrelsen af den investerede kapital har effekt på indtjeningsevnen.

Forventninger